Reklamační řád

 

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a Zákona o ochraně spotřebitele .č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů  a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“)

Kupující:

 1. Kupujícímu je doporučeno ve vlastním zájmu dodané zboží před jeho převzetím dobře prohlédnout, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky kupující následně zkontroluje obsah zásilky a zjistí zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O případném poškození zásilky během přepravy doporučujeme kupujícímu neprodleně informovat přepravce i prodávajícího a to nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.  Na pozdější reklamace způsobené přepravou nelze brát zřetel.
 2. Reklamaci vad zboží doporučujeme kupujícímu učinit písemně a odeslat společně se zbožím na adresu provozovny:

Bablfuk, Řipská 25, Praha 130 00

V písemné reklamaci by měly být uvedeny následující informace:

- jaké zboží je reklamováno

- důvod reklamace (popis vad a jakým způsobem se projevují)

- číslo objednávky nebo dokladu o koupi pro rychlejší identifikaci a rychlejší vyřízení reklamace

 1. Reklamované zboží je kupující povinen předložit čisté, v případě zaslání reklamovaného zboží obchodním balíkem, žádáme kupující o řádně zabalení, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození – pro tyto účely doporučujeme uchování originálního obalu. (není podmínkou pro přijetí reklamace).

Kupující při uplatnění záruky má, jde-li o:

 •                         vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 •                         vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 •                         vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 •                         jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci: právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

Prodávající:

 1. Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, nejpozději do 3 dnů od doručení zboží spolu s písemnou reklamací a vyrozumí o tom kupujícího písemně, popřípadě elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

 

 1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

 

 1. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na tel.:773 958 813

a to v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin, nebo na info@bablfuk.cz

Všeobecná ustanovení

 1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodávané prostřednictvím internetového obchodu eshop.bablfuk.cz  a to v délce trvání 24 měsíců ode dne nákupu, pokud není uvedeno jinak.

 

 1. Vznikne-li škoda při přepravě zboží odpovídá za vzniklou škodu dopravce.

 

 1. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, v tomto případě bude zboží opraveno, vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka.

 

 1. Záruka se nevztahuje na vady způsobené používáním zboží jiným způsobem, než je uvedeno v návodu, běžným opotřebením nebo poškozením nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním či neodborným zásahem kupujícího popřípadě třetí osoby.

 

 1. Prodávající není povinen převzít zboží, které mu bylo zasláno na dobírku.Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení